Novice

Vabilo na letno skupščino Fitnes in Bodybuilding zveze Slovenije - IFBB

VABILO

Na redno letno skupščino Fitnes in Bodybuilding zveze Slovenije – IFBB, ki bo dne 29. 8. 2015 ob 10.30 uri, v MaxxFitnes centru, Dunajska 190, Ljubljana.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev in nagovor predsednika zveze

2. Izvolitev organov skupščine zveze

  • delovnega predsedstva
  • zapisnikarja in overovatelja zapisnika
  • volilne komisije
  • verifikacijske komisije


3. Poročilo o delovanja zveze v prvi polovici leta 2015

  • poročilo predsednika zveze o rezultatih
  • poročilo predsednika zveze o poslovanju zveze
  • poročilo o včlanitvi v OKS


4. Razprava o poročilih

5. Sprejem novih članov

6. Program dela in finančni plan za drugo polovico leta 2015

  • Organizacija domačih tekmovanj
  • Udeležba na mednarodnih tekmovanjih
  • Finančni plan
  • Izobraževanje sodnikov
  • Razdelitev nalog znotraj zveze


7. Razno

 

Predsednik FBZS-IFBB:
Gašper Grom