Novice

Vabilo na letno skupščino Fitnes in Bodybuilding zveze Slovenije - IFBB

VABILO

Na redno letno skupščino Fitnes in Bodybuilding zveze Slovenije – IFBB, ki bo dne 29. 8. 2015 ob 10.30 uri, v MaxxFitnes centru, Dunajska 190, Ljubljana.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev in nagovor predsednika zveze

2. Izvolitev organov skupščine zveze

 • delovnega predsedstva
 • zapisnikarja in overovatelja zapisnika
 • volilne komisije
 • verifikacijske komisije


3. Poročilo o delovanja zveze v prvi polovici leta 2015

 • poročilo predsednika zveze o rezultatih
 • poročilo predsednika zveze o poslovanju zveze
 • poročilo o včlanitvi v OKS


4. Razprava o poročilih

5. Sprejem novih članov

6. Program dela in finančni plan za drugo polovico leta 2015

 • Organizacija domačih tekmovanj
 • Udeležba na mednarodnih tekmovanjih
 • Finančni plan
 • Izobraževanje sodnikov
 • Razdelitev nalog znotraj zveze


7. Razno

 

Predsednik FBZS-IFBB:
Gašper Grom