Novice

Vabilo na redno letno skupščino Bodybuilding zveze Slovenije

VABILO

Na redno letno skupščino Bodybuilding zveze Slovenije, ki bo dne 19. 02. 2016 ob 19.00 uri bo v ŠRC “RA-TA-TA…” d.o.o., športno rekreacijski center Ulica heroja Šaranoviča 36, Maribor.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev in nagovor predsednika zveze

2. Izvolitev organov skupščine zveze

  • delovnega predsedstva
  • zapisnikarja in overovitelja zapisnika
  • verifikacijske komisije

3. Poročilo verifikacijske komisije

4. Poročilo o delovanja zveze v letu 2015

  • poročilo predsednika zveze o poslovanju zveze za leto 2015
  • finančno – blagajniško poročilo za leto 2015

5. Potrditev letnega poročila o poslovanju zveze za leto 2015

6. Program dela za leto 2016

7. Razno

 

Predsednik Bodybuilding zveze Slovenije:
Gašper Grom