Novice

Vabilo na redno letno skupščino Bodybuilding zveze Slovenije

VABILO

Na redno letno skupščino Bodybuilding zveze Slovenije – IFBB, ki bo v petek 20. 1. 2017 ob 19.00 uri, v ŠRC “RA-TA-TA…” d.o.o., športno rekreacijski center Ulica heroja Šaranoviča 36, Maribor.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev in nagovor predsednika zveze

2. Izvolitev organov skupščine zveze

  • delovnega predsedstva
  • zapisnikarja in overovatelja zapisnika

3. Poročilo o delovanja zveze v prvi polovici leta 2016

  • poročilo predsednika zveze o rezultatih
  • poročilo predsednika zveze o poslovanju zveze

4. Razprava o poročilih

5. Program dela in finančni plan za drugo polovico leta 2017

  • organizacija domačih tekmovanj
  • udeležba na mednarodnih tekmovanjih
  • finančni plan
  • izobraževanje sodnikov
  • razdelitev nalog znotraj zveze

6. Razno

Predsednik Bodybuilding zveze Slovenije:
Gašper Grom